Filter Doel

Waarom moet je eigenlijk een filter op je (koi) vijver hebben?

Dat is een hele goede vraag en dit is eigenlijk best wel makkelijk uit teleggen.

Anders dan wij mensen zitten vissen opgesloten in hun eigen leefmilieu.

 

 

Wij mensen ademen een combinatie van gassen uit.

Wij mensen ademen in om zuurstof in de longen te krijgen.

De atmosfeer om ons heen heeft een zuurstof percentage van ~ 20%

In de longen word hier ongeveer 4% zuurstof van opgenomen en deze leegte word opgevuld door 4% kooldioxide.

Deze kooldioxide is het afvalproduct van de zuurstof welke in ons lichaam word verbruikt.

 

Omdat de lucht om ons heen een heel erg groot volume heeft word deze weer heel snel vermengd met andere lucht waardoor er altijd “nieuwe schone” lucht voor ons aanwezig is.

 

 

Bij koi geldt dit zo niet.

Koi zitten opgesloten in hun eigen leefmilieu, onze kunstmatig aangelegde vijver.

Een koi eet, plast, poept in dit leefmilieu en vervuild/vergiftigd zo dus zijn eigen omgeving!

 

In de natuur werkt dit weer anders, daar is er slib aanwezig en zijn er vele planten welke deze vervuiling/gifstoffen gebruiken als voeding.

Een ander belangrijk verschil met onze vijvers is het aantal vis welke in zo’n natuurlijke plas water leeft.

In veel vijvers mag een vis blij zijn als hij 1.000 liter water (1m³) tot zijn beschikking heeft.

In de natuur is het vaak zo dat een vis 30.000 liter water (30m³) tot zijn beschikking.

Bij deze volumes is de verdunning van gifstoffen natuurlijk veel groter.

Hierbij nemen de bacteriën in het slib en de planten (dan wel in het water, dan wel op de oever (moeraszone)) veel van deze stoffen op.

Deze worden door de planten gebruikt om te groeien.

 

Verder hebben koi een ingenieus dingetje waarbij ze een feromoon uitscheiden indien het volume van het water waarin zij zich bevinden niet toereikend is om de hoeveelheid koi die zich in dit water bevind te voeden.

Door dit feromoon stoppen de vissen met groeien waardoor ze minder voedsel nodig hebben.

Indien de populatie koi afneemt zal ook de concentratie van het fenomeen afnemen en is dit een teken voor de koi dat deze weer mag groeien, totdat er weer te veel koi zijn en de concentratie feromoon weer toe neemt.

 

Omdat er in een koivijver normaliter geen slib, grind of planten aanwezig zijn moeten wij op een andere manier het water filteren.

Dit wil zeggen de voor de koi schadelijke bestanddelen verwijderen.

Dit is op vele manieren mogelijk, maar meestal is er wel eenzelfde soort van opbouw van een filter(lijn) binnen de koi hobby.

 

Als eerste zal er veelal een zogenaamd voorfilter geplaatst worden.

Het doel van dit filter is de vaste verontreiniging uit het water te verwijderen.

Deze vaste verontreiniging kan bestaan uit: 

koi poep, resten van waterplanten, 

Loof van bomen rond de vijver, 

Stof, steentjes welke in de vijver waaien,

Uitwerpselen van andere dieren (denk hierbij vooral aan vogels),

Substraat uit plant manden en ga zo maar door.

 

Vanuit het voorfilter zal het water welke ontdaan is van vaste verontreiniging naar het biologisch filter gaan.

Het doel van een biologisch filter is om de schadelijke stoffen in het vijverwater om te zetten naar minder- of niet schadelijke stoffen voor je koi.

Dit gebeurt door gebruik te maken van specifieke bacteriën.

De eerste bacterie familie zet ammonium om naar Nitriet.

De tweede bacterie familie zet dit nitriet om naar nitraat welke niet giftig is voor koi.

 

Nitraat is een restproduct welke niet verder door bacteriën beschikbaar in ons filter verder afgebroken kan worden.

In de natuur word nitraat afgebroken door bacteriën welke in een zuurstof arm milieu leven.

Dit zuurstofarm milieu willen we niet in onze vijver omdat zich hier ook de niet wenselijk bacteriën groeien die onze vissen ziek maken.

it nitraat zullen we dus net als andere stoffen op een andere manier kwijt moeten zien te raken.

Dit doen we door wekelijkse waterwissels van 10%-25% waarbij de vijver voor 10%-25% word leeggepompt en het water daarna weer word bijgevuld.

Een andere manier is continu verversing waarbij 10%-25% water per week door een continue toestroom word vervangen.

Het “oude” water loopt dan via de overloop weg naar het riool.

Voor beide methoden zal ik de term waterwissel gebruiken.

 

Ik hoor nu al een aantal mensen denken, ja maar mijn waterwaardes zijn toch goed dan ga ik geen waterwissel toepassen, weet je wel wat dit kost!!!

Ja dat weet ik, veel minder dan medicijnen, waterverbeteraars, koi dokter bezoeken of zelfs het vervangen van dode koi.

 

Buiten Nitraat zijn er nog andere stoffen welke verdund worden door water verversing.

Fosfaat zit in alle koivoer, de koi heeft dit nodig om te groeien.

De koi gebruikt niet alle fosfaat wat in het voer zit en wat over is aan fosfaat komt in het water terecht.

Dit kan niet door een voorfilter of biologisch filter afgebouwd worden en zal dus door waterwissels verdund moeten worden.

 

Ook het anti groei feromoon kan niet door het voorfilter of biologisch filter worden af gebroken.

Ook hiervoor is dus een waterwissel noodzakelijk.

Indien het anti groei feromoon niet word verdund zal binnen korte tijd zo veel van dit feromoon in de vijver zijn dat de koi minder gaan eten en dus ook veel minder snel groeien.

Het “voedsel scan” systeem van een weet namelijk niet dat er elke dag meerdere malen gevoerd word en er dus geen tekort aan voer is.

Het “voedsel scan” systeem ziet alleen dat er veel te veel koi in te weinig water zitten en er dus nooit genoeg natuurlijk voer kan zijn om zee alle in leven te houden als ze blijven groeien.

 

Ook de bacteriedruk kan wat verlaagd worden door waterwissels.

In water gaan zich altijd bacteriën vermeerderen.

Op een bepaald moment kan het voorkomen dat er zo veel verkeerde bacteriën in de vijver zijn dat de koi ziek worden.

Dit hoeft niet te gebeuren bij een vijver welke biologisch in balans is en de verkeerde bacteriën geen kans krijgen zich te vermeerderen.

Maar je zal maar net de pech hebben dat dit in jou vijver wel gebeurt.