Vijver diepte

Over de diepte die een koivijver mag hebben en/of moet hebben is heel veel discussie.

 

De ene zegt je moet minimaal 80cm vijverdiepte hebben op het diepste punt want verder dan 60cm zal een vijver in nederland nooit dichtvriezen.

De ander zegt een koivijver moet minimaal 1,50 diep zijn. 

hierdoor voorkom je dat de vissen niet in kouder water dan 4 graden verblijven.

 

Over de maximale diepte is er ook discussie. 

Recente bevindingen in Duitsland kunnen aantonen dat er een verband zou kunnen bestaan tussen diepe vijvers en tumoren.

In vijvers waar de diepte van de vijver meer dan 2 meter bedraagt komt het vaker voor dat vissen tumoren ontwikkelen. 

Dit ten opzichte van vijvers die een diepte van maximaal 2 meter hebben. 

Dit is althans de opvatting van enkele koi dierenartsen. 


Hun viel de laatste jaren op dat koi welke tumoren ontwikkelen vaak in een diepe vijver van meer dan 2 meter gehuisvest waren. 

Hiertegen hadden de vijvers met een diepte rond de 1,5 meter veel minder koi met tumor gevallen. 

Deze hypothese is niet wetenschappelijk onderbouwd maar zou verklaard kunnen worden door de volgende werktheorie.

Hoe dieper de koi kunnen duiken hoe hoger de waterdruk op het lichaam. 

Op deze hoge druk gaan het lichaam van de koi reageren en is de kans op tumor weefsel hoger. 

Dit is dan vooral het geval in de vijvers met rechte wanden zonder laag water gedeeltes.

De koi kunnen dan alleen rusten op de maximale diepte van de vijver.

Vooral als het water kouder is of als de koi zich niet top fit voelt zoeken deze graag de bodem van de vijver op. 

Deze bewering is niet wetenschappelijk onderzocht maar wel vastgesteld door Dr. Sandra Lechleiter.

Enkele van haar gespecialiseerde collegae deelden deze mening.


Nu kan deze mening niet meer worden gesteund door feiten.

Het aantal tumoren bij koi is de afgelopen jaren flink terug gelopen.

Ook zien de koi doktoren geen verschil meer tussen de diepte van de vijver.


Een verklaring hiervoor kan wederom niet bewezen worden.

Het viel de koi doktoren wel op dat het veelal koi uit het hogere segment waren en dat deze vaak uit enkele bloedlijnen kwamen.

Doordat deze koi uit het hogere segment vaak bij hobbyisten terecht komen welke op hetzelfde punt in de hobby zijn aangekomen.

En dat deze hobbyisten dan ook vaak in een zelfde periode met de hobby zijn begonnen met de dan geldende opvatting (diepe vijvers).

Het is dan natuurlijk niet zo gek dat je dan ook overeenkomsten gaat zien in tumor groei.

Deze bloedlijnen worden nu, door sterfte van een ouderdier of kweker inzicht niet meer gebruikt.


Het aantal tumoren is afgenomen over de hele linie, waar dit aan licht kan Dr. lechleiter niet direct zeggen.

 

Dr. Lechleiter is rond het nieuwe millennium begonnen met specialisatie op koi. 

Ze is wereldwijd een van de eerste dierenartsen die zich specialiseerde in koi en heeft hierdoor een jaren lange ervaring opgebouwd.

 

Een veilige diepte voor een koivijver bedraagt in mijn beleving tussen de 1,25 meter en 1,75 meter, waarom deze dieptes?

1,25 Meter is diep genoeg zodat de watertemperatuur in de winter niet te ver afkoelt of in de zomer te snel opwarmt.

1,75 Meter is een nette diepte zodat er toch behoorlijk wat volume op een kleinere oppervlakte gerealiseerd kan worden.

 

Enkele redenen om niet dieper te gaan dan 2 meter.

Hoe dieper de koi zich bevinden hoe moeilijker je ze ziet. 

Ik hoor u nu denken, maar mijn water is toch glashelder? 

Dat klopt, maar er zal altijd iets van zweefvuil in de vijver achterblijven. 

Hoe hoger de waterkolom tussen de koi en uw ogen hoe meer zweefvuil zich hier bevind, dit “vertroebeld” het zicht.

Op deze dieptes is het niet verstandig nog stevig te beluchten. 

Op deze dieptes kan het onder zeer speciale gevallen voorkomen dat er door de beluchting teveel stikstof in het vijverwater komt.

Dit kunnen koi niet goed kunnen verdragen en kunnen hier zelfs door sterven.

 

De opbrengst van een luchtpomp is afhankelijk van de tegendruk die deze luchtpompen ondervinden. Hoe dieper de vijver hoe hoger de waterkolom en hoe hoger de tegendruk. Hierdoor kan een luchtpomp welke de uitstromer heeft op 1,50 meter tot wel 25% meer lucht leveren dan diezelfde luchtpomp met de uitstromer op 2 meter diepte.

 

De meest gangbare koinetten hebben een steel van tussen de 2 en 3 meter tel hierbij de gangbare 1 meter net doorsnede en je hebt een totale lengte tussen de 3 en 4 meter. het netten van koi word er niet makkelijker op als je maar beperkte werk ruimte hebt. Als koi zich bedreigt voelen gaan ze bij elkaar en vaak zo diep mogelijk zitten. er steekt nu dus nog tussen de 1 en 2 meter van het net boven de waterspiegel uit. Als u eraan denkt dat de meeste koivijver gebouwd worden op maaihoogte heeft u deze lengte al nodig om de steel staand vast te houden. Er blijft zeer weinig steellengte over om me te manoevreren. 

 

Het is aan te raden een laag water gedeelte maken in uw vijver. De diepte is hier rond de 60 a 70cm. 

In de zomer vinden vissen het lekker om in het snel opwarmende water tijdelijk rond te zwemmen. 

Een vis die zich niet 100% top fit is  zal dit ondiep gedeelte ook opzoeken. 

Door de geringere waterdruk is het voor de koi makkelijker om the herstellen. 

Ook is het makkelijker een koi the netten als deze zich in minder diep water bevind. 

Dit hoeft geen groot oppervlakte te zijn, een paar vierkante meter is voldoende.

Dit kan bijvoorbeeld gecreëerd worden door een plateau in de vijver te plaatsen op 60 a 70 cm onder de waterspiegel.

Boven op dit plateau is dan een laagwater gedeelte en onder dit plateau kunnen de vissen zich verschuilen.

Dit is natuurlijk ook weer direct een nadeel als u een koi wil netten, deze gaat dan natuurlijk altijd onder het plateau zitten.